ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
-15.40809
28.28636
1279 เมตร (4196.19 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน แซมเบีย

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +2 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2023

เมืองใหญ่ที่สุดใน แซมเบีย

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด