หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต West Africa Summer Time (WAST) ปรับเวลาตามฤดูกาลในช่วงฤดูร้อน
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ West Africa Time (WAT).

ตัวอย่างของสถานที่: Lagos
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด