ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
43.06874
58.90372
63 เมตร (206.69 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Oltinko’l

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +5 ชั่วโมง

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด