ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
39.0375
65.585
347 เมตร (1138.45 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Koson

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +5 ชั่วโมง

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด