ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
39.72278
64.55167
224 เมตร (734.91 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Kogon

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +5 ชั่วโมง

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด