ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
มลรัฐ
สกุลเงิน
us
Florida
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Jacksonville

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT -5 ชั่วโมง
ขณะนี้ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกต

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด