ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
มลรัฐ
สกุลเงิน
us
รัฐแอริโซนา
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Phoenix

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT -7 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2022

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด