ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
0.31628
32.58219
1223 เมตร (4012.47 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ยูกันดา

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +3 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2023

เมืองใหญ่ที่สุดใน ยูกันดา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด