ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
33.5102
36.29128
701 เมตร (2299.87 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ซีเรีย

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +2 ชั่วโมง

เมืองใหญ่ที่สุดใน ซีเรีย

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด