ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
37.56826
126.97783
74 เมตร (242.78 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน เกาหลีใต้

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +9 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2023

เมืองใหญ่ที่สุดใน เกาหลีใต้

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด