ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
14.6937
-17.44406
12 เมตร (39.37 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน เซเนกัล

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ไม่มี UTC/GMT ชดเชยเวลา
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2022

เมืองใหญ่ที่สุดใน เซเนกัล

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด