ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
24.68773
46.72185
612 เมตร (2007.87 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ซาอุดีอาระเบีย

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +3 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2022

เมืองใหญ่ที่สุดใน ซาอุดีอาระเบีย

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด