ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
+508 (แซงปีแยร์และมีเกอลง)


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
46.76544
-56.16949
3 เมตร (9.84 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Saint-Pierre

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT -3 ชั่วโมง

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด