ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
53.7557
87.1099
208 เมตร (682.41 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Novokuznetsk

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +6 ชั่วโมง

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด