ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
-20.88231
55.4504
44 เมตร (144.36 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน เรอูนียง

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +4 ชั่วโมง

เมืองใหญ่ที่สุดใน เรอูนียง

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด