ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
-4.2669
15.28327
283 เมตร (928.48 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน คองโก-บราซซาวิล

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +1 ชั่วโมง

เมืองใหญ่ที่สุดใน คองโก-บราซซาวิล

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด