หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Paraguay Time (PYT) ปัจจุบันปรับเวลาตามฤดูกาล
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ Paraguay Summer Time (PYST).

ตัวอย่างของสถานที่: Asunción
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด