ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
14.6042
120.9822
13 เมตร (42.65 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ฟิลิปปินส์

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +8 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2023

เมืองใหญ่ที่สุดใน ฟิลิปปินส์

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด