ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
-25.30066
-57.63591
133 เมตร (436.35 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ปารากวัย

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT -4 ชั่วโมง
ขณะนี้ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกต

เมืองใหญ่ที่สุดใน ปารากวัย

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด