ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
33.72148
73.04329
579 เมตร (1899.61 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ปากีสถาน

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +5 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2023

เมืองใหญ่ที่สุดใน ปากีสถาน

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด