หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต New Zealand Standard Time (NZST) ปัจจุบันปรับเวลาตามฤดูกาล
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ New Zealand Daylight Time (NZDT).

ตัวอย่างของสถานที่: Auckland
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด