ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
27.70169
85.3206
1296 เมตร (4251.97 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน เนปาล

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +5:45 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2022

เมืองใหญ่ที่สุดใน เนปาล

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด