ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
-0.52545
166.91247
7 เมตร (22.97 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน นาอูรู

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +12 ชั่วโมง

เมืองใหญ่ที่สุดใน นาอูรู

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด