ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
-22.55941
17.08323
1656 เมตร (5433.07 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน นามิเบีย

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +1 ชั่วโมง
ขณะนี้ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกต

เมืองใหญ่ที่สุดใน นามิเบีย

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด