ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
19.745
96.12972
122 เมตร (400.26 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน เมียนม่าร์ [พม่า]

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +6:30 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2023

เมืองใหญ่ที่สุดใน เมียนม่าร์ [พม่า]

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด