ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
35.61488
139.5813
20 เมตร (65.62 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ญี่ปุ่น

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +9 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2023

เมืองใหญ่ที่สุดใน ญี่ปุ่น

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด