ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
6.82055
-5.27674
214 เมตร (702.1 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ไอวอรี่โคสต์

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ไม่มี UTC/GMT ชดเชยเวลา

เมืองใหญ่ที่สุดใน ไอวอรี่โคสต์

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด