หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Israel Standard Time (IST) ปัจจุบันปรับเวลาตามฤดูกาล
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ Israel Daylight Time (IDT).

ตัวอย่างของสถานที่: Jerusalem
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด