หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Irish Standard Time (IST) ปรับเวลาตามฤดูกาลในช่วงฤดูร้อน
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ Greenwich Mean Time (GMT).

ตัวอย่างของสถานที่: Dublin
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด