ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
31.77902
35.2253
795 เมตร (2608.27 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน อิสราเอล

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +2 ชั่วโมง
ขณะนี้ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกต

เมืองใหญ่ที่สุดใน อิสราเอล

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด