ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
35.69439
51.42151
1178 เมตร (3864.83 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน อิหร่าน

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +3:30 ชั่วโมง

เมืองใหญ่ที่สุดใน อิหร่าน

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด