ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
-6.21462
106.84513
16 เมตร (52.49 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน อินโดนีเซีย

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT +7 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2023

เมืองใหญ่ที่สุดใน อินโดนีเซีย

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด