ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
28.63576
77.22445
212 เมตร (695.54 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน อินเดีย

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +5:30 ชั่วโมง

เมืองใหญ่ที่สุดใน อินเดีย

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด