ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
11.86357
-15.59767
13 เมตร (42.65 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน กินีบิสเซา

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ไม่มี UTC/GMT ชดเชยเวลา
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2022

เมืองใหญ่ที่สุดใน กินีบิสเซา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด