หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Greenwich Mean Time (GMT) ปัจจุบันปรับเวลาตามฤดูกาล
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ British Summer Time (BST), Irish Standard Time (IST).

ตัวอย่างของสถานที่: London
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด