ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
-17.53333
-149.56667
8 เมตร (26.25 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน เฟรนช์โปลินีเซีย

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT -10 ชั่วโมง

เมืองใหญ่ที่สุดใน เฟรนช์โปลินีเซีย

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด