หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Eastern Standard Time (EST) ปัจจุบันปรับเวลาตามฤดูกาล
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ Eastern Daylight Time (EDT).

ตัวอย่างของสถานที่: New York
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด