ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
3.75
8.78333
40 เมตร (131.23 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน อิเควทอเรียลกินี

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +1 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2023

เมืองใหญ่ที่สุดใน อิเควทอเรียลกินี

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด