ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
-0.22985
-78.52495
2854 เมตร (9363.52 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน เอกวาดอร์

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT -5 ชั่วโมง

เมืองใหญ่ที่สุดใน เอกวาดอร์

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด