หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Easter Island Summer Time (EASST) ปรับเวลาตามฤดูกาลในช่วงฤดูร้อน
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ Easter Island Standard Time (EAST).

ตัวอย่างของสถานที่: Hanga Roa
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด