ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
18.50012
-69.98857
55 เมตร (180.45 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน สาธารณรัฐโดมินิกัน

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT -4 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2022

เมืองใหญ่ที่สุดใน สาธารณรัฐโดมินิกัน

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด