ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
9.93333
-84.08333
1161 เมตร (3809.06 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน คอสตาริกา

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT -6 ชั่วโมง

เมืองใหญ่ที่สุดใน คอสตาริกา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด