ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
-11.70216
43.25506
27 เมตร (88.58 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน คอโมโรส

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +3 ชั่วโมง

เมืองใหญ่ที่สุดใน คอโมโรส

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด