ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
4.60971
-74.08175
2582 เมตร (8471.13 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน โคลอมเบีย

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT -5 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2022

เมืองใหญ่ที่สุดใน โคลอมเบีย

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด