หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Chile Summer Time (CLST) ปรับเวลาตามฤดูกาลในช่วงฤดูร้อน
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ Chile Standard Time (CLST).

ตัวอย่างของสถานที่: Santiago
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด