ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
39.9075
116.39723
49 เมตร (160.76 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน จีน

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +8 ชั่วโมง

เมืองใหญ่ที่สุดใน จีน

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด