ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
4.36122
18.55496
351 เมตร (1151.57 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +1 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2023

เมืองใหญ่ที่สุดใน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด