ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
3.86667
11.51667
726 เมตร (2381.89 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน แคเมอรูน

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +1 ชั่วโมง

เมืองใหญ่ที่สุดใน แคเมอรูน

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด