หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Brasilia Time (BRT) ปัจจุบันปรับเวลาตามฤดูกาล
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ Brasilia Summer Time (BRST).

ตัวอย่างของสถานที่: São Paulo
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด