ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
-24.65451
25.90859
1011 เมตร (3316.93 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน บอตสวานา

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +2 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2023

เมืองใหญ่ที่สุดใน บอตสวานา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด